sheet-1

    M-E Training
sheet1
De KennisHorizon
 
Ziet U de pijlen Link en Rechts. Bestudeer je eenmaal een kennisgebied dan blijkt dit altijd veel groter dan je studie behandelt. Daarna is het zaak je horizon te verbreden, en dat streven moet nooit stoppen omdat ook de horizon zich verbreedt. Het rode stuk stelt een studie voor. Wat valt op als je bv in een ander land naar dezelfde studie kijkt? De stof is niet gelijk. Daar waar het stukje van jouw kennisgebied niet overlapt met dat van een ander wordt het interessant, vooral als deze kennis, of bv dit land, andere of betere resultaten bereikt. Een extremer voorbeeld: in blauw ziet (bv) u de Tibetaanse geneeskunde. Die valt in dit voorbeeld buiten wat wij hier zien van de Kennishorizon. Nu kun je met Westerse oppervlakkigheid dat als onbewezen enz bestempelen. Maar in de jaren ’60 van de vorige eeuw bleek dat zij genezing voor elkaar kregen bij patienten waar wij overgingen tot amputatie.
Het duurde zelfs even voordat wij in staat waren met onze methodiek aan te tonen hoe dat werkt. Kijkt u eens naar Knowledge of Healing van Franz Reichle.
 
Wilt u uw horizon verbreden?
Samenwerking leidt tot een optelsom van horizon stukjes
Kijk naar kennis buiten Nederland, buiten uw moedertaal
Wees bewust van Conformation Bias
 
Conformation Bias.
Dit is een bekend verschijnsel. We neigen allemaal die kennis te vergaren die onze opvatting onderbouwt. Neem kennis op van een kant die u “niet wilt horen”. Het leidt tot nieuwe inzichten en zo staat u uiteindelijk sterker.