PRIVACYVERKLARING

Olympische HalterTraining


 
   
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
www.HalterTraining.NL kan persoonsgegevens over u verwerken,
doordat u gebruik maakt van de diensten van www.HalterTraining.NL,
en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de
website aan www.HalterTraining.NL verstrekt. www.HalterTraining.NL
kan de volgende persoonsgegevens op uw verzoek verwerken:
 
– Uw voor- en/of achternaam
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

 
WAAROM www.HalterTraining.NL GEGEVENS NODIG HEEFT
www.HalterTraining.NL verwerkt uw persoonsgegevens om contact
met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt of om u schriftelijk
(per e-mail) te kunnen benaderen.
Daarnaast kan www.HalterTraining.NL uw persoonsgegevens
gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten
overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische
dienstverlening.

 
HOE LANG www.HalterTraining.NL GEGEVENS BEWAART
www.HalterTraining.NL bewaart uw persoonsgegevens niet langer
dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw
gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer
dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 
DELEN MET ANDEREN
www.HalterTraining.NL verstrekt uw persoonsgegevens alléén
aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien,
te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot
inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@TonLeenders.NL www.HalterTraining.NL zal zo
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 
BEVEILIGEN
www.HalterTraining.NL neemt de bescherming van uw gegevens
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Als u de indruk heeft
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over
de beveiliging van door www.HalterTraining.NL verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met www.HalterTraining.NL
of via info@TonLeenders.NL